ALCOFLOOR

PROSTŘEDEK NA MYTÍ PODLAH ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO LESKLÉ POVRCHY

Kategorie:

Koncentrovaný čistící prostředek na podlahy na bázi alkoholu zvláště vhodný pro čištění lesklých povrchů jako mramor, keramika, porcelánová kamenina atd. Díky obsahu rozpouštědla se rychle odpařuje bez potřeby dalšího oplachování a  nezanechává žádné zbytky a zároveň dodává prostředí příjemnou a trvalou vůni.

Další informace

Návod k použití

Podlahy: Zřeďte podle doporučeného dávkování a proveďte úklid manuálně nebo podlahovým mycím strojem. Neoplachuje se.

Složení

2-Propanol (Isopropylalkohol), Dipropylenglykol monomethylether méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek; Konzervanty, Barvivo.

Doporučení

Nemíchejte s jinými výrobky. Nepřelévejte produkt z originálního obalu do jiných.

Upozornění

Pozor Údaje o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Další nebezpečnost: Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P264 Po manipulaci důkladně omyjte, P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Reakce: P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladování: P403+P235 Skladujte na chladném a dobře větraném místě.

Dávkování

Nařeďte produkt ve vodě: vytvořte 3-5% roztok (30-50 ml koncentrátu na 1 L vody) podle stupně znečištění.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „ALCOFLOOR“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *