Dezinfekční gel 5000 ml

Dezinfekční gel 5000 ml

NEOPLACHUJE SE – ÚČINKUJE OKAMŽITĚ

Antibakteriální dezinfekční gel na ruce pro každodenní použití, v balení vhodném k doplňování nádob.

           Katalog ke stažení

KEMIXINA DEZINFEKČNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL

je produkt s vysokým obsahem alkoholu (přibližně 70%) určený k okamžité a úplné dezinfekci mechanickým působením.
Nevyžaduje oplachování a může být tedy použit kdykoliv a v jakémkoliv prostředí podle potřeby.

Další informace

Návod k použití

aplikujte malé množství produktu, pár vteřin roztírejte a nechte zaschnout

Složení

Alcohol Denat., Aqua, Carbomer, Glycerin, Triethanolamine, Parfum, C.I. 42090

Upozornění

Vnější použití.
Při zasažení očí, důkladně opláchněte.
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
V případě požáru haste práškem, pěnou odolnou vůči alkoholu, rozstřikovanými vodními paprsky,
oxidem uhličitým.
Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.