NA NÁDOBÍ

KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

Kategorie:

Vytváří bohatou pěnu a účinně odstraňuje mastnotu a špínu ze všech druhů nádobí. Díky neutrálnímu pH a vhodně vybraným složkám nenarušuje přirozenou rovnováhu pokožky rukou.

Další informace

Návod k použití

22Vhodné na: Nádobí, hrnce, sklenice, příbory, podnosy, kuchyňské nástroje atd. Řiďte se stupněm tvrdosti (ve francouzských stupních °F).

Složení

15-30% aniontových povrchově aktivních látek, Parfemace, Barviva, Konzervanty (methylchlorisothiazolinon a isothiazolinon).

Doporučení

Nepřelévejte nikdy produkt z originálního obalu do jiných. Produkt je citlivý na teplo, uchovávejte ho tedy při pokojové teplotěa nevystavujte ho přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k jeho fluidizaci nebo ztrátě barvy.

Upozornění

NEBEZPEČNOST H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 V případě požití okamžitě volejte
OXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 V případě kontaktu s kůží: důkladně omyjte vodou a mýdlem. P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut pečlivě oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH 208 obsahuje methylchlor isothiazolinone and isothiazolinone může vyvolat alergickou reakci.

Dávkování

Tvrdost vody ve francouzských stupních (°F) Gramů na každých 10 litrů vody
Měkká 0-15° F 1,5
Středně tvrdá 15-25° F 2,0
Tvrdá více než 25° F 3,0

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „NA NÁDOBÍ“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *